Skatepark

Prace przy naprawie urządzeń skateparku w Łosicach