O nas

Spółdzielnia Socjalna Łosiczanka z siedzibą w Łosicach formalnie rozpoczęła swoją działalność 1 grudnia 2018 r. Przedsiębiorstwo działa jako Spółdzielnia Socjalna osób prawnych. Powołującymi spółdzielnię jest Starostwo Powiatowe w Łosicach oraz Urząd Miasta i Gminy w Łosicach.
Spółdzielnią Socjalną Łosiczanka kieruje Prezes Zarządu mgr inż. Andrzej Stelmach.

Ideą utworzenia Spółdzielni socjalnej było stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia poprzez zatrudnienie osób bezrobotnych stworzy im zatrudnienie i szansę na rozwój. Dodatkowo Spółdzielnia Łosiczanka zapewni ciągłość świadczenia pracy na terenie powiatu łosickiego, przez sprawdzone i wykwalifikowane osoby, wywodzące się z osób bezrobotnych.

Zakłada się, że w pierwszym okresie działalności głównym źródłem przychodów będą zlecenia otrzymywane od Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Bezrobocie jest jednym z ważniejszych problemów społecznych, występujących na terenie naszego powiatu, zatem powołanie Spółdzielni Łosiczanka jest jednym ze sposobów jego zniwelowania. Spółdzielnia zatrudnia od początku powstania 10 osób.