O nas

Spółdzielnia Socjalna Łosiczanka z siedzibą w Łosicach formalnie rozpoczęła swoją działalność 1 grudnia 2018 r. Przedsiębiorstwo działa jako Spółdzielnia Socjalna osób prawnych. Powołującymi spółdzielnię jest Starostwo Powiatowe w Łosicach oraz Urząd Miasta i Gminy w Łosicach.

Ideą utworzenia Spółdzielni socjalnej było stworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia poprzez zatrudnienie osób bezrobotnych stworzy im zatrudnienie i szansę na rozwój. Dodatkowo Spółdzielnia Łosiczanka zapewni ciągłość świadczenia pracy na terenie powiatu łosickiego, przez sprawdzone i wykwalifikowane osoby, wywodzące się z osób bezrobotnych.

Zakłada się, że w pierwszym okresie działalności głównym źródłem przychodów będą zlecenia otrzymywane od Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach oraz Starostwa Powiatowego w Łosicach.

Bezrobocie jest jednym z ważniejszych problemów społecznych, występujących na terenie naszego powiatu, zatem powołanie Spółdzielni Łosiczanka jest jednym ze sposobów jego zniwelowania. Spółdzielnia zatrudnia od początku powstania 10 osób.