Pielęgnacja terenów zielonych

  • koszenie trawy
  • przycinanie drzew i żywopłotów
  • utrzymywanie skrajni dróg w zakresie zieleni
  • odchwaszczanie
  • sadzenie kwiatów i innych roślin
  • pielęgnacja zieleni w parkach, przy placach zabaw oraz szkołach