Usługi brukarskie

  • naprawa, remont i układanie kostki brukowej na chodnikach i placach
  • naprawa, remont i układanie krawężników
  • niwelacja i przygotowanie podłoża pod chodniki